Nie idź tam gdzie prowadzi ścieżka,
lecz tam, gdzie jej nie ma i bądź tym
który zostawia za sobą ślady    
R.W.Emerson
Newsletter

Akceptuję Regulamin strony.
Czytaj więcej »
Czytaj więcej »
Czytaj więcej »
Regulamin Strony
Regulamin Strony

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.lodzkiecentrum.pl należącej do Łódzkiego Centrum Jakości Artykułów Spożywczych Justyna Pałka w Aleksandrowie Łódzkim 95-070, ul. Warszawskiej 103.Firma działa na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki, pod numerem 9466. REGON 100577618, NIP 765-150-47-74.

Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Poprzez korzystanie z serwisu Użytkownik zobowiazuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

Strona- platforma internetowa www.lodzkiecentrum.pl

Użytkownik- osoba fizyczna korzystająca ze strony

Postanowienia Ogólne

1. Wejście na stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu jest proszony o niekorzystanie ze strony internetowej.

2. Przeznaczenie strony: informacja o działalności firmy i świadczonych usługach

3.Właściciel odpowiada za treści własne zamieszone na stronie

4. Na stronie mogą być umieszczane linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma wpływu.Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada ich operator

5.Zawartość strony( m.in. teksty, dokumenty, pliki, grafika) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek  formie i w jakikolwiek sposób bez zgody właściciela.

6. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowniak informacji uzyskanych za pośrednictwem strony. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach serwisu.

7.Właściciel, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych( DZ.U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zmianami) działa zgodnie z obowiązującymi przepisami raz dba o ochronę danych osobowych.

8. W ramach działającej strony, prezentowane są treści pochodzące od Właściciela strony. Serwis umożliwia Użytkownikom zapozananie się z publikowanymi treściami.

9. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana zostanie opublikowana na stronie i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia jej publikacji.

KONTAKT

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o kontakt z Właścicielem strony:

Łódzkie Centrum Jakości Artykułów Spożywczych Justyna Pałka

95-070 Aleksandrów Łódzki

ul. Warszawska 103

firma.lcj@o2.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

WND-RPLD.03.06.00-00-042/10

Stworzenie laboratorium do badań mikrobiologicznych w Łódzkim Centrum Jakości

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego