Nie idź tam gdzie prowadzi ścieżka,
lecz tam, gdzie jej nie ma i bądź tym
który zostawia za sobą ślady    
R.W.Emerson
Newsletter

Akceptuję Regulamin strony.
Czytaj więcej »
Czytaj więcej »
Czytaj więcej »
Pobór próbek
Pobór próbek

Laboratorium jest przygotowane logistycznie i technicznie do pobierania próbek do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Próbki pobierane sa zgodnie z ustaleniami między Zleceniodawcą a Laboratorium mogą być również odbierane od Zleceniodawcy.

Pobieranie oraz transport próbek do laboratorium jest monitorwany i dokumentowany. Laboratorium dysponuje sprzętem przystosowanym do pobierania próbek do badań mikrobiologicznych (woreczki, pojemniki i butelki sterylne jednorazowe).

Do pobierania próbek upoważnieni są przeszkoleni próbkobiorcy w zakresie metod i technik pobierania próbek,
ich transportowania oraz zapobiegania czynnikom negatywnie wpływającym na wynik badania.

Próbkobiorcy stosują metody pobierania próbek wskazane w normach przedmiotowych oraz w obowiązujących rozporządzeniach.

Laboratorium dysponuje akredytowanymi metodami pobierania próbek:

- PN ISO 18593:2005 Horyzontalne metody pobierania próbek z powierzchni z użyciem płytek kontaktowych i wymazów.

- PN-EN ISO 19458:2007 Jakość wody.Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

WND-RPLD.03.06.00-00-042/10

Stworzenie laboratorium do badań mikrobiologicznych w Łódzkim Centrum Jakości

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego