Nie idź tam gdzie prowadzi ścieżka,
lecz tam, gdzie jej nie ma i bądź tym
który zostawia za sobą ślady    
R.W.Emerson
Newsletter

Akceptuję Regulamin strony.
Czytaj więcej »
Czytaj więcej »
Czytaj więcej »
Badania Laboratoryjne
Badania Laboratoryjne

Laboratorium Badawcze Łódzkiego Centrum Jakości Artykułów Spożywczych wykonuje badania w taki sposób,
aby spełnione były wymagania norm metodycznych, normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz zaspokojone potrzeby Klientów.

Pracownia Mikrobiologiczna wykonuje badania mikrobiologiczne:

- produktów spożywczych: mięsa i przetworów mięsnych, drobiu, ryb i produktów rybnych i owoców morza,
  owoców i warzyw, mleka i przetworów mleczych, produktów  piekarniczych i cukierniczych, jaj i pochodnych,
  zboża i produktów zbożowych, karmy dla zwierząt, konserw mięsnych i warzywnych

- próbek środowiskowych z obszarów produkcji i obrotu żywnością; wymazy z powierzchni,
  odciski z powierzchni, wycinki i wymazy z półtusz

- wody do spożycia i wody użytkowej

- próbek przechowalniczych, potwierdzenie terminu przydatności do spożycia lub wyznaczenie terminu przydatności

Pracownia Chemiczna wykonuje badania fizykochemiczne produktów spożywczych w zakresie oznaczania zawartości:
białka, tłuszczu, wody, popiołu, soli, azotanów i azotynów, wielofosforanów.

W obszarach regulowanych prawnie, laboratorium dokonuje oceny otrzymanych wyników i wydaje orzeczenie zgodności
z wymaganiami.

Sprawozdania z badań przesyłamy w formie papierowej pocztą lub są odbierane osobiście, na życzenie Klienta
przesyłamy faxem lub drogą elektroniczną. Sprawozdania z badań wydajemy również w języku angielskim.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

WND-RPLD.03.06.00-00-042/10

Stworzenie laboratorium do badań mikrobiologicznych w Łódzkim Centrum Jakości

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego