Nie idź tam gdzie prowadzi ścieżka,
lecz tam, gdzie jej nie ma i bądź tym
który zostawia za sobą ślady    
R.W.Emerson
Newsletter

Akceptuję Regulamin strony.
Czytaj więcej »
Czytaj więcej »
Czytaj więcej »
Badania Laboratoryjne
Badania produktów spożywczych

Laboratorium wykonuje badania mikrobiologiczne szerokiej gamy produktów spożywczych: mięsa i przetworów mięsnych, mleka i jego przetworów, drobiu, ryb, produktów rybnych i owoców morza, produktów z owoców i warzyw, produktów piekarniczych i cukierniczych, przypraw, jaj i pochodnych oraz pasz.

W Pracowni Mikrobiologicznej badania prowadzone są znormalizowanymi metodami badawczymi w następujacych kierunkach:

- Salmonella spp

- Listeria monocytogenes

- Enterobacteriaceae

- Ogólna liczba drobnoustrojów

- Escherichia coli

- Bakterie z grupy coli

- Gronkowce koagulazododatnie

- Drożdże i pleśnie

- Bakterie beztlenowe przetrwalnikujące redukujące siarczyny

- Campylobacter

- Bacillus

- Bakterie mlekowe

- Clostridium perfringens, Pseudomonas sp.

 Laboratorium stosuje również metodę instrumentalną z wykorzystaniem aparatu TEMPO

 Pracownia Chemiczna przeprowadza oznaczenia zawartości białka, tłuszczu, wody, popiołu, soli, azotanów i azotynów, wielofosforanów w mięsie i produktach mięsych i garmażeryjnych.

Pełny zakres metod akredytowanych na stronie Polskiego Centrum Akredytacji: www.pca.gov.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

WND-RPLD.03.06.00-00-042/10

Stworzenie laboratorium do badań mikrobiologicznych w Łódzkim Centrum Jakości

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego