Nie idź tam gdzie prowadzi ścieżka,
lecz tam, gdzie jej nie ma i bądź tym
który zostawia za sobą ślady    
R.W.Emerson
Newsletter

Akceptuję Regulamin strony.
Czytaj więcej »
Czytaj więcej »
Czytaj więcej »
Badania Laboratoryjne
Badanie wody

Laboratorium jest przygotowane merytorycznie i technicznie do pobierania i badania wody. Woda pobierana jest do jednorazowych sterylnych butelek zgodnie z PN-EN ISO 19458:2007 i dostarczana do laboratorium w warunkach chłodniczych. 

Badanie wody do spożycia wykonywane jest zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r.
(Dz.U. 2017, poz. 2294)
z późniejszymi zmianami w nastepujących kierunkach:

- Bakterie z grupy coli w 100 ml;

- Eschrichia coli w 100 ml;

- Paciorkowce kałowe w 100 ml;

- Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml w 22C;

- Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml w 360 C;

- Legionella spp;

Clostridium perfringens oraz Pseudomonas aeruginosa;

Laboratorium bada również wodę z basenów i kąpielisk.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

WND-RPLD.03.06.00-00-042/10

Stworzenie laboratorium do badań mikrobiologicznych w Łódzkim Centrum Jakości

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego