Nie idź tam gdzie prowadzi ścieżka,
lecz tam, gdzie jej nie ma i bądź tym
który zostawia za sobą ślady    
R.W.Emerson
Newsletter

Akceptuję Regulamin strony.
Czytaj więcej »
Czytaj więcej »
Czytaj więcej »
Badania Laboratoryjne
Badania przechowalnicze

Laboratorium wykonuje badania mikrobiologiczne i organoleptyczne  potwierdzające termin przydatności do spożycia lub na postawie
przeprowadzonych badań wyznacza okres przydatności. Próbki do badań przechowalniczych mogą być pobierane
przez próbkobiorców lub dostarczane przez Klienta.Przechowywanie próbek do czasu badań jest nieodpłatne.

Produkty mięsne, rybne, mleczarskie, garmażeryjne badane są pod kątem spełnienia wymagań Rozporządzenia Komisji (WE)
nr 2073/2005
z późniejszymi zmianami w zakresie oznaczania Salmonella spp oraz Listeria monocytogenes oraz zachowania
cech organleptycznych.

Produkty piekarnicze badane są w kierunku oznaczania drożdży i pleśni i organoleptycznie.

Produkty ciastkarskie podlegają oznaczaniu Salmonella spp, Listeria monocytogenes,
Bacillus cereus oraz badaniom organoleptycznym.

Laboratorium wykonuje również badania przechowalnicze innych produktów.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

WND-RPLD.03.06.00-00-042/10

Stworzenie laboratorium do badań mikrobiologicznych w Łódzkim Centrum Jakości

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego