Nie idź tam gdzie prowadzi ścieżka,
lecz tam, gdzie jej nie ma i bądź tym
który zostawia za sobą ślady    
R.W.Emerson
Newsletter

Akceptuję Regulamin strony.
Czytaj więcej »
Czytaj więcej »
Czytaj więcej »
Badania Laboratoryjne
Badania przechowalnicze

Laboratorium wykonuje badania mikrobiologiczne i organoleptyczne  potwierdzające termin przydatności do spożycia lub na postawie przeprowadzonych badań wyznacza okres przydatności. Próbki do badań przechowalniczych mogą być pobierane przez próbkobiorców lub dostarczane przez Klienta.Przechowywanie próbek do czasu badań jest nieodpłatne.

Produkty mięsne, rybne, mleczarskie, garmażeryjne badane są pod kątem spełnienia wymagań Rozporządzenia UE 1441/2007 w zakresie oznaczania Salmonella spp oraz Listeria monocytogenes oraz zachowania cech organleptycznych

Produkty piekarnicze badane są w kierunku oznaczania drożdży i pleśni i organoleptycznie

Produkty ciastkarskie podlegają oznaczaniu Salmonella spp, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus oraz badaniom organoleptycznym

Laboratorium wykonuje również badania przechowalnicze innych produktów


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

WND-RPLD.03.06.00-00-042/10

Stworzenie laboratorium do badań mikrobiologicznych w Łódzkim Centrum Jakości

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego