Nie idź tam gdzie prowadzi ścieżka,
lecz tam, gdzie jej nie ma i bądź tym
który zostawia za sobą ślady    
R.W.Emerson
Newsletter

Akceptuję Regulamin strony.
Czytaj więcej »
Czytaj więcej »
Czytaj więcej »
Z poprzednich lat...
Badanie wody w basenach i pływalniach

W związku ze zmianą Rozporządzenia Min. Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach,
nasze laboratorium przygotowało ofertę pobierania i badania wody w basenach.


Oznaczamy:

- Escherichia coli  
- Pseudomonas aerugionosa
- Ogólna liczba drobnoustrojów w 360
- Gronkowce koagulazododatnie
- Legionella 
- Na miejscu oznaczamy zawartość
  chloru w wodzie basenowe

Laboratorium zapewnia:

  1. Sprzęt i środki do poboru próbek.
  2. Pobór próbek przez przeszkolonych próbkobiorców
  3. Właściwy transport próbek w monitorowanych warunkach chłodniczych.
  4. Przesyłanie sprawozdań z badań w wersji elektronicznej i papierowej.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

« wróć do listy wszystkich Newsów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

WND-RPLD.03.06.00-00-042/10

Stworzenie laboratorium do badań mikrobiologicznych w Łódzkim Centrum Jakości

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego